PROJELER

Gerçek Zamanlı Hassas 3D Doz Ölçümü Sistemi - GZH3Doz

Gerçek Zamanlı Hassas 3-Boyutlu DOZ profili için inovatif radyasyon dedektörleri geliştirilmesi

Bu TÜBİTAK-1505 programı desteği ile TAU (Türk Alman Üniversitesi), ÇAPA Tıp Fakültesi ve Şişli Etfal Hastanesinin tıbbi radyofizik ve radyasyon onkolojisi grupları ile birlikte yürüttüğümüz bir projedir. Bu projenin amacı üç değişik ürün prototipi çıkarmaktır.

  • IMRT (Yoğunluk değişimli radyoterapi) hastaya verilen radyasyon dozunun yoğunluğunun gerektiği durumlarda değişebildiği ve verilen doz alanının hastanın tümörlü bölgesine şeklinin bu tekniği kullanan elektron (ve gama) e-LINAC (Lineer hızlandırıcılar) ın hastaya verdiği doz profilini ve miktarını gerçek zamanlı 3-D profilini verebilecek LINACın kafasına dışarıdan monte edilebilecek bir detekr sistemi.

  • Dış alan ölçümlerinde ve intra-operative ölçümlerinde kullanılacak ve verilen dozun 3-D haritasını 2 mm pozisyon çözünürlüğü ile çıkarabilen kompakt, taşınır görüntüleme sistemi.

  • Brakiterapide kullanılan radyasyon kaynakları ile birlikte aynı kateterde yer alacak bir kristal sintilator ile hastanın içinde radyasyonun verilen bölgedeki radyasyon dozunu gerçek zamanlı ve hassasiyet ile ölçen bir mini-detektör sistemi.

Bu prototiplerin var olan ticari dozimetrik sistemler ile interkalibrasyonu işbirliği içerisinde olduğumuz ÇAPA ve Şişli Etfal Grupları ile birlikte gerçekleştirilecektir. Bundan sonraki üne geçiş ve endüstrileştirme safhalarının Sabancı Üniversitesi SUNUM altyapısı bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

10 MeV elektronların 3-D doz profilinin 100 cm SSD'deki fantomdaki dağılımlarının simülasyonu.

Projeye ait detaylı bilgi ve gelişmeleri, bu linkten takip edebilirsiniz.