PROJELER

Uzay Radyasyonu Test Ölçümleri Sistemi - URAT

Uzay RAdyasyonuna karşı Test ve Kalifikasyon için Dozimetre Sistemi

Radyasyon dayanıklılık ve kalifikasyon testlerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve sintilatör ve silikon fotokatlandırıcı detektörlerinden oluşan, hem vakum ortamında hemde normal laboratuar ortamında çalışan bir dozimetre sistemidir. Bu proje TÜBİTAK-1507 programı desteği ile devam etmektedir.


 

URAT sisteminin tasarımı ve gerçekleşmesi, ESA/ESTEC ile işbirliğine dayanan bir sürecin ürünüdür.

 

Amaç radyasyon testlerinde kullanılacak iyonize edici (proton, elektron, ağır iyonlar) ya ya etmeyen (Co-60 gama ışınları, nötronlar) ışın kaynaklarının, ışınlama öncesi ve ışınlama süresince, ECSS/ESA standardlarının öngördüğü parametereler içinde olup olmadığını gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyet ile ölçmesidir. Adı geçen ECSS standarlarının öngördüğü ve kontrol altında tutulmasını istediği parametreler ışının enerjisi, akısı ve ışın spotunun 3-D dağılımı ve profilidir. URAT bunların ölçülmesini yüksek hassasiyet ile yapan, rahatlıkla taşınabilen, kolay kullanılır kullanıcı arayüzü olan ve değişik ışınlama laboratuvarlarına kolaylıkla adapte edilebilen bir sistemdir.

 

Bu projenin çıktısı hem hazır standard bir kit olarak satılacak bir ürün çıkarmak hem de çıkarılan ürünü kullanarak radyasyon kalifikasyon testlerinin gerçekleştirilmesi hizmetini vermektir. URAT, Labview ile yazılmış, gerekli ışın parametrelerinin ve detektör sisteminin anlık kontrolunun ve görüntülenmesinin uzaktan ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak bir yazılım paketi ile birlikte gerçekleştirilmektedir.